3 lagi Hadith Qudsi memberi pengajaran
حديث قدسي ٤ 

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a beliau berkata telah bersabda Rasulullah S.A.W,
"Allah telah berfirman , Anak-anak Adam(umat manusia) mengecam waktu: dan aku adalah (pemilik) waktu: dalam kekuasaan ku malam dan siang."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari begitu juga Muslim


حديث قدسي ٥ 

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a beliau berkata, telah bersabda Rasulullah S.A.W,
"Telah berfirman Allah S.W.T (yang maha suci dan maha luhur)


Aku adalah Dzat yang maha Mandiri, yang paling tidak membutuhkan sekutu: Barang sesiapa beramal sebuah amalan menyukutukan Aku dalam amalan itu(1) maka aku meninggalkannya dan sekutunya"

Diriwayatkan oleh Muslim (begitu juga Ibnu Majah)
1* Adalah juga termasuk syirik jika seseorang beramal dengan amalan di samping ditujukan kepada Allah S.W.T juga ditujukan kepada yang selain-Nya


حديث قدسي ٦ 

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a beliau berkata, Aku telah mendengar Rasulullah S.A.W bersabda,
"Sesungguhnya salah seorang yang pertama di hisab di hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid(gugur dalam peperangan) : kemudian di sebut baginya semua kenikmatan-kenikmatan yang diberi kepadanya dan dia membenarkannya. Kemudian Allah S.W.T  bertanya kepadanya, "Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat itu?",Lelaki itu menjawab,"Aku berperang untuk-Mu hingga aku syahid:, Allah menjawab, "Kamu berdusta,(akan tetapi sesungguhnya) engkau berperang agar orang menyebutmu pemberani ,dan (orang-orang) telah menyebutkan demikian itu,kemudian diperintah (malaikat) agar dia diseret di atas wajahnya sehingga sampai di neraka dan di lemparkan kedalamya".

  Dan (selanjutnya adalah)seorang lelaki yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya serta dia membaca Al-Quran, kemudian dia didatangkan , kemudian disebutkan nikmat-nikmmat yang diberikan kepadanya dan dia membenarkannya.Kemudian Allah bertanya,"Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu,?", lelaki itu menjawab,"Aku mencari Ilmud\ dan mengamalkannya/mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran kerana-Mu , Allah berfirman, "Kamu berdusta,(akan tetapi) kamu mencari ilmu itu agar disebut sebagai alim(orang yang berilmu) dan kamu membaca Al-Quran agar orang menyebutmu Qari dan kamu telah di sebut demikian itu(alim dan qari)".kemudian diperintahkan (malaikat) kepadanya agar dia diheretdi atas wajahnya hingga sampai di neraka dan di masukkan kedalamnya.

  Dan(selanjutnya) seorang lelaki yang diluaskan (rezekinya) oleh Allah dan dikurniakan berbagai harta kekayaan.Kemudian dia dihadapkan dan disebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. dan dia membenarkannya. Kemudian Allah S.W.T berfirman kepadanya,"Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat itu?," lelaki itu menjawab,"Tidaklah aku meninggalkan jalan yang aku cintai selain menginfakkan hartaku untuk-Mu,"Allah S.W.T berfirman ,"Kamu berdusta tetapi kamu melakukan semua itu agar orang menyebutmu dermawan,dan kamu telah disebut demikian".Kemudian diperintahkan (malaikat) kepadanya agar diseret di atas wajahnya hingga sampai dineraka dan dimasukkan kedalam neraka

Diriwayatkan oleh Muslim (begitu juga At-Tarmizi dan An-Nasa'i)
(innama 'amalu binniat)setiap amalan dimulakan dengan niat..
semoga niat kita tidak terpesong ketika ingin melakukan ibadah kepada Allah..


Semoga mendapat informasi dan renungan bersama.... :)

0 comments:

Post a Comment