Jom tengok 3 Hadith Qudsi


حديث قدسي ١  

Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a dia berkata: telah bersabda Rasulullah S.A.W, 
"Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk.Dia menuliskan dalam Kitab-NYA ketetapan untuk diri-NYA sendiri:
"Sesungguhnya rahmat-Ku(Kasih sayangku) mengalahkan murka-Ku".

Diriwayatkan oleh Muslim(begitu juga al-Bukhari , an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

حديث قدسي ٢ 


Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a bahawasanya Nabi S.A.W bersabda, telah Berfirman Allah S.W.T: Ibnu Adam(anak-anak keturunan Adam/umat manusia)telah mendustakanku, dan mereka tidak berhak untuk itu dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu, adapun kedustaannya padaku adalah perkataanya.
"Dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana Dia pertama kali menciptakanku(tidak dibangkitkan setelah mati)", adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, "Allah telah mengambil seorang anak(padahal) Aku adalah AHAD(Maha Esa) dan tempat memohon segala sesuatu (al-shomad).Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari(begitu juga an-Nasa'i)

حديث قدسي ٣

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhniy r.a beliau berkata, Rasulullah S.A.W memimpin kami solat subuh di Hudaibiyyah, diatas bekas hujan(1) yang turun malamnya tatkala solat Nabi S.A.W menghadap kepada manusia(jema'ah para sahabat) kemudian beliau bersabda, " Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Tuhan kalian?. (para sahabat berkata), "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Rasulullah bersabda, "(Allah S.W.T) berfirman, Pagi ini ada sebahagian hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan ada orang kafir, adapun orang yang mengatakan, 'Kami telah dikurnai hujan sebab keutamaan Allah(fadhillah Allah) dan kasih sayang-Nya(rahmat-Nya) maka mereka itulah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang : dan adapun yang berkata, "kami telah dikurniai hujan sebab bintang-bintang ini dan bintang itu,maka mereka itulah yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang".

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (begitu juga an-Nasa'i) 

0 comments:

Post a Comment