Hadith Qudsi-Kelebihan Melaungkan Azan


     Allah itu Maha Kuasa...Allah itu Maha Penyayang...
Hadis di bawah menerangkan tentang
seseorang yang melaungkan AZAN dengan hati yang begitu Ikhlas dan Tawaduk kepada Allah.
Allah yang MAHA Pengasih dan MAHA Penyayang telah mengampun dan memaafkannya segala dosa.
Oleh itu, marilah kita munasabah diri dengan melihat diri kita sejenak... 


حديث قدسي 

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a beliau berkats, aku mendengar رسول الله S.A.W bersabda,
"Tuhanmu bangga terhadap seseorang pengembala kambing yang berada di atas gunung/bukit. Dia mengumandangkan azan untuk solat dan mengerjakan solat kemudian Allah S.W.T(yang maha Perkasa dan maha Luhur) berfirman: "Lihatlah hambaku ini dia mengumandangkan azan dan menegakkan solat(iqomat)kerana takut kepada-Ku, maka sesungguhnya Aku telah mengampuni hambaku ini dan Aku akan memaafkannya kedalam syurga."

Diriwayatkan oleh an-Nasai' dengan sanad yang Shahih.

0 comments:

Post a Comment